Veiligheidsinstructie

LEES DIT VOORDAT JE DE GRIZZLY GAAT MONTEREN OF GEBRUIKEN!  
Volg de montage-instructies om beschadiging of verkeerde montage van onderdelen te voorkomen.  
 
Let op! 
Wees voorzichtig wanneer je houtskool aansteekt, de buitenkant van de kamado aanraakt, of hete grilloppervlakken hanteert. Draag hittebestendige handschoenen zoals de High Heat Gloves. Gebruik de Grid Lifter of Grill Clipper om hete grillroosters te grijpen en op te tillen. Plaats de hete grillroosters op een plek waar aanraking met brandbare oppervlakken wordt voorkomen.
 
Verwijder nooit het binnenwerk van de kamado wanneer hij nog warme houtskool bevat of heet is. De keramiek en houtskool blijven een lange tijd heet doordat de kamado zo goed isoleert. Haal ook geen hete houtskool uit de Grizzly.

Verplaats een hete Grizzly nooit van de plek waar hij op dat moment staat. De hete houtskool kan voor lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken als hij valt.  
 
Wees voorzichtig bij het vervoeren, laden of lossen van Grizzly. De kamado is zwaar en kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken wanneer deze valt.    
Leun niet op het handvat, de bamboe zijtafels, het onderstel of het scharnier van de Grizzly.
 
Let op en wees voorzichtig wanneer je de Grizzly gebruikt. Vermijd letsel door metalen onderdelen: wees voorzichtig bij het hanteren van de onderdelen van het scharnier, de Top Cap en de luchtschuif om letsel door metalen randen te voorkomen.
 
Voorkom steekvlammen door de deksel van een aangestoken Grizzly voorzichtig een klein beetje te openen voordat je de gehele deksel opent. Til de deksel langzaam ongeveer 5 cm omhoog zodat de lucht langzaam binnenstroomt.  Let extra op bij het openen van een aangestoken Bastard als beide luchtregelaars zijn gesloten. Door de plotselinge instroom van lucht kunnen gevaarlijk hoge vlammen ontstaan. Als er hoge vlammen zijn: sluit de deksel en de luchtopeningen om de vlammen te beheersen.   
Sluit de Top Cap en de luchtschuif wanneer je klaar bent met grillen om de luchttoevoer af te sluiten en te voorkomen dat de kamado weer hoge temperaturen bereikt. Wees nog voorzichtiger wanneer je de deksel opent terwijl de Grizzly nog niet helemaal is afgekoeld. Houd er dan rekening mee dat de instroom van verse lucht het vuur opnieuw kan doen oplaaien. 
 
Aandacht voor de omgeving!
Houd kinderen, huisdieren, kleding of brandbare voorwerpen altijd uit de buurt van de Grizzly wanneer deze in gebruik is. Laat kinderen dus niet de deksel openen of spelen in de buurt van de Grizzly.
Plaats de Grizzly niet op een ongelijke ondergrond, een helling of een plek waar hij kan worden omgestoten. Vergrendel de zwenkwielen wanneer de Grizzly op zijn plaats staat.
 
Controleer de omgeving rondom de Grizzly regelmatig om te zien of deze niet is aangetast door warmteoverdracht.
 
De Grizzly dient buiten worden gebruikt, met voldoende luchtcirculatie en niet binnen of in de buurt van brandbare objecten. Volg altijd lokale wet- en regelgeving.